x تبلیغات
عمومی

صدای سوت کشیدن ترمز abs و نوع عیب Abs الکترونیک کار

مانند صدای فلز در برابر فلز ، صدای ترمز یا خرد کردن صدای ترمزهای خود را می شنوید؟ این هرگز نشانه خوبی نیست. فوراً به این مشکل توجه کنید ، زیرا سنگ زنی ترمز نشانگر سایش شدید لنت های ترمز است. گاهی اوقات، دیسک با کولیپ در تماس است و اگر این طبقه بندی نشده باشد ، ممکن است با هزینه ای برای قطعات جدید گران قیمت مواجه شوید. راننده پدال ترمز را فشار می دهد سپس این فشار با کمک روغن ترمز تقویت شده و به سمت پیستون و سیلندر نزدیک چرخ می شود.

ادامه مطلب

تعبیر خواب در مورد پوشیدن کت چرمی در خواب توسط ابن سیرین

این خواب از شما می خواهد تا با ناراحتی ها و مشکلات به وجود آمده در این بازه ی زمانی به شیوه ای منطقی برخورد کنید. صرفا از شما می خواهد تا بیش از گذشته به احساسات شخصی و سرگرمی های فردی خود اهمیت دهید و به معاشرت با انسان ها و افکاری بپردازید که باعث می شوند نسبت به خود احساس بهتری داشته باشید.

این خواب از شما می خواهد تا به کار ها و فعالیت هایی بپردازید که باعث می شوند احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. درود بر شما ، بیانگر رفاه مالی یا راحتی بیشتر و جدیدتر در زندگانی آینده ی شماست. درود بر شما ، این نشان دهنده ی افزایش قدرت رفاهی یا مال در بین اعضای خانواده یا بستگان شماست که باید برای این مهم کمی نیز صبور باشید.

ادامه مطلب
صفحه قبل 1 صفحه بعد